Hem

  Teach what you love!  Föreläsningar

Genom åren har jag hållit föreläsningar som har en stark koppling till hur vi arbetar i klassrummet.

Rädda ekvationerna

Eleverna får arbeta med matematiska uttryck, enkla ekvationer som innehåller positiva tal, halvor och fjärdedelar.


läs mer

Singapore math

Singaporemetoden bygger på blockmodellen, ett sätt att visuellt organisera information som finns i matematikuppgifter. Bilden blir ett stöd som avlastar arbetsminnet och hjälper eleverna att se vad vi redan vet, vad som saknas och vad vi söker.


läs mer

Böcker och appar

Om mig

”Med stort engagemang och uppfinningsrikedom kombinerar hon klok pedagogik med nya idéer, där tekniken blir ett redskap för att ge eleverna ökade möjligheter att utveckla sitt kunnande i matematik”.


Matematiklärare, fick Ingvar Lindqvist-pris i matematik 2000, Gleerups matematikstipendium 2010 och Guldäpplet 2017.