Geogebra i undervisning

Geogebra i undervisning


GeoGebra är ett gratis online dynamiskt matematik verktyg.

Programmet är utvecklat med lärare och elever som primära målgrupper.

Programmet kan startas direkt från Internet och behöver således inte ens installerats.


GeoGebra kan användas i matematikundervisningen i skolan på många sätt och i alla årskurser. Tänk dig ett enda program för undervisning i matematik från enkel addition, subtraktion och multiplikation till funktionslära på gymnasiet och högskola.


GeoGebra kombinerar geometri och algebra med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. GeoGebra dokument, kan du antingen exportera som en bild eller som en dynamisk webbsida. Du kan alltså ganska enkelt skapa interaktiva webbsidor där elever på egen hand kan undersöka geometriska samband, funktioner, grafer osv.


Under föreläsningen går vi igenom följande:

  • Vad är GeoGebra?
  • GeoGebras historia.
  • Exempel på Geogebra i matematikundervisning.
  • Matematiska konstruktioner.
  • Färdiga aktiviteter med Geogebra online.
  • Tips på online kurser för egen fortbildning i Geogebra.  
  • Hur man exporterar egna skapade aktiviteter till webbsidor.

Den här videon visar hur eleverna på högstadiet använder Geogebra för att lösa en uppgift: "Kan du flytta mittpunkten så att de två mörkare områden du ser nedan får samma area?"