Singapore math

Matematikundervisning med blockmodellen enligt Singaporemetoden.

ONLINEKURS


Kursen ger dig en inblick i Singaporemetoden; vad blockmodellen är och hur den kan användas i matematikundervisning.

Enkelt, smidigt och flexibelt: titta på videogenomgångarna och arbeta med uppgifterna när och var det passar dig. Genomgångar fyllda av teori och exempel, tid för egen träning, möjlighet till diskussion med andra kollegor i kursen, skapa uppgifter tillsammans, testa med dina elever och dela med dig i forumet.

Innehåll
•Modul 1: Vad är Singaporematematik?
•Modul 2: Naturliga tal med blockmodellen
•Modul 3: Bråk med blockmodellen
•Modul 4: Förhållande blockmodellen
•Modul 5: Procent med blockmodellen
•Modul 6: Algebra med blockmodellen

Plats: Online

När? Du väljer att gå kursen under ht22/vt23 eller sommaren 23. Det finns även möjlighet att gå kursen med valfritt startdatum.

Pris: 3990 kr, exkl. moms.

Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta kursplatsen till annan deltagare.

Diplom efter avslutad kurs.

1000 textuppgifter med Blockmodellen!

Kopieringsmaterial

Nästan 500 uppgifter med Blockmodellen enligt Singaporematematik åk 1-6  

Drygt 500 uppgifter med Blockmodellen enligt Singaporematematik åk 6-gy


Varje nytt område inleds med ett exempel där en fullständig lösning med blockmodellen presenteras. Därefter följer sex liknande uppgifter per sida för att ge eleverna möjlighet att träna och befästa det specifika momentet.

Blockmodellen enligt Singaporematematik.


Vi har under flera år arbetat med att utveckla våra elevers problemlösningsförmåga. Den så kallade Singaporemetoden är resultatet av 10 års forskning och målet med den är att förbättra matematikundervisningen i landet.


Singaporemetoden bygger på blockmodellen, ett sätt att visuellt organisera information som finns i matematikuppgifter. Bilden blir ett stöd som avlastar arbetsminnet och hjälper eleverna att se vad vi redan vet, vad som saknas och vad vi söker.

Serien Singaporematematik

Presentation böckerna

Doris visar En hel del textuppgifter med Singapore metoden – Blockmodellen – Gul

Cecilia visar En hel del textuppgifter med Singapore metoden – Blockmodellen – Röd