Böcker

Böcker och appar

Rädda ekvationerna

I Rädda ekvationerna får eleverna bl.a. arbeta med matematiska uttryck, ekvationer med subtraktion, ekvationer med bråk, att göra antaganden, problemlösning i fem steg, förhållande och ekvationer, pengar och ekvationer, olika antal lösningar, kontroll av en lösning, ekvationer och geometri.


Askarna är utstansade, men de måste vikas och limmas, innan de används.


I paketet ingår:

Lärarhandledning i fyrfärg med färdiga lektioner

Arbetsblad som kan användas i skolan eller

som hemuppgifter.

Problemlösningsuppgifter

60 askar som motsvarar 1/1

20 askar som motsvarar 1/2

10 askar som motsvarar 1/3, 1/4, 1/5, 2/3

500 stickor

10 brickor med lock (förvara ekvationer)

Materialet är avpassat för en grupp på 20 elever                          

En av de viktigaste förmågorna i matematik är att kunna lösa problem. Att skapa och stödja kommunikation om matematik i klassen är en viktig del i undervisningen för att nå framgång inom problemlösning. Låt eleverna angripa ett matematiskt problem på olika sätt och ge dem sedan en möjlighet att presentera sin lösning. Genom att diskutera de olika lösningarna får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt. Detta ger upphov till nya insikter.   Beställ boken här!


Problemlösning i klassrummet

Hur skapar man en problemlösande kultur i klassrummet?


Att arbeta med problemlösning i klassrummet är en komplex, krävande och stimulerande aktivitet. Problemlösning förutsätter matematikkunskaper, en tydlig struktur och en bra klassrumsmiljö.


Syftet med denna bok är att illustrera hur arbetet med problemlösning i klassrummet kan gå till och att presentera ett möjligt ramverk för arbetet för både lärare och elever.


Vi inleder med en överblick över vad problemlösning är, skillnaden mellan problem och uppgift, kriterier för ett rikt problem, PGH, olika representationsformer (KLAG). Bokens huvuddel består av en beskrivning av de olika faserna som kan användas vid problemlösning i klassrummet. Vi förklarar varje fas och ger tips till vad både lärare och elever kan tänka på i var och en av dessa faser. Till sist presenterar vi ett klassiskt problem med lösningsförslag och kommentarer.


Det är först när elever och lärare vet vad som menas med olika representationsformer, skillnad mellan uppgift och problem, olika problemlösningsfaser och metakognition när arbetet med problemlösning kan nå sin djupaste dimension. Enkel att använda

Tema problemlösning är ett material som kan användas direkt i din matematikundervisning. Vänstersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett matematiskt problem som får kopieras. Högersidan av varje uppslag består av tydliga läraranvisningar och en presentation med lösningsförslag till problemet. 

Utmaning för alla

Problemet ska vara en utmaning både för dem som tycker matematik är svårt och för de mest matematikbegåvade eleverna. En del kommer att lösa problemet på en konkret nivå medan andra kommer att presentera en mer abstrakt lösning. 

I Tema problemlösning hittar du problem inom matematikens olika områden och i början av boken finns en översikt över alla problemen och vilka matematiska områden de berör.                         

I det gällande läroplanen står att syftet med undervisningen i matematik är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Dvs. syftet med matematik undervisningen är inte bara att eleverna ska kunna lösa problem utan också formulera egna problem. Eleverna ska även reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Det är skolans och lärarens skyldighet att erbjuda elever möjlighet att reflektera över och värdera olika metoder och lösningar. Att uppnå detta är svårt för den enskilde eleven som bara räknar i sin mattebok, men möjligt för denne i ett klassrum där helklassdiskussioner med presentation av olika lösningar är ett regelbundet inslag. 


Läraren som bestämmer sig för att använda metoden bör börja med några försök för att se hur hon/han själv upplever den och hur sina elever reagerar. Räkna med att det tar tid och långsiktigt medvetet arbete innan en hel klass lär sig och anammar ett nytt arbetssätt.


Det är vår förhoppning att boken ska vara till hjälp för alla lärare och elever som vill arbeta med problemlösning i klassrummet. 


En bok av lärare för lärare.

Matchbox equations


Matchbox equations en gratis app för windows 8:


  • Skapa egna ekvationer
  • Lös ekvationer med hjälp av konkret material
  • Arbeta med det algebraiska språket
  • Multiplicera båda led med samma tal
  • Dividera båda led med samma tal
  • Lös ekvationer som andra skapat
  • Visa/gömma vågen 

Grafernas abcd

Grafernas abcd som är en steg- för-steg guide om hur funktioner ritas, förflyttas, speglas, reflekteras, stretchas eller komprimeras.

Grafernas abcd består av en teoribok och en arbetsbok..


Materialet lämpar sig för såväl självstudier som för arbete tillsammans med elever.