Serier och mönster

Serier och mönster

Från mönster till räta linjens ekvation

Att arbeta med talföljder, serier och mönster tidigt förbereder eleverna att kunna se matematiska samband och att förstå algebran.

Föreläsningens innehåll:

  • Olika typer av serier från det konkreta till det generella.
  • Exempel på hur man kan använda mönster i undervisning och hur dessa kopplas till algebra.
  • Diskussion kring hur man arbetar med mönster i klassrummet på flera olika nivåer och på flera olika sätt.


 Vi riktar oss till lärare från åk 4-9.


Röster från deltagare:”Det är ett nöje att delta i dessa kvällar och få mig så mycket kunskap och inspiration till livs. Det ger mig konkreta lektionstips och egen ämnesfördjupning men, framför allt, en kick och en påminnelse om hur kul det är att undervisa. Stort tack!”


”Bra att få se elevexempel på lösningsstrategier plus att få själv prova. Blev ett halleluja-moment för mig då jag fick reda på att det finns en logisk väg att räkna ut formeln som definierar geometriska serier. Jag behöver inte "se" mönstret, vilket jag tycker varit riktigt svårt.”


”Kul att se från olika perspektiv - spec, hög och mellan! Bra med konkreta exempel på hur jag kan arbeta som lärare! Lärorikt att få arbeta själv med uppgifter. Toppen med frukt och grönt! bra att få se fler mönster samt olika sätt att lösa dessa fick inspiration om hur man kan starta en lektion.”


” Jag fick lära mig nytt om hur man hittar formler till serier av andra och tredje ordningen. Trots att jag arbetat ganska mycket med mönster, att beskriva både med ord och formler så fick jag nya ingångar till min undervisning. Tack!”


”Roligt att tänka vidare på mönster och att hitta en fungerande formel. Jag har själv väldigt begränsad erfarenhet av det. det är roligt att följa elevernas (avancerade) resonemang i filmerna. Ni är alla så glada och trygga och det smittar.”


”Jag tyckte det var bra att visa hur man kan börja i tidig ålder med sådant som först brukar introduceras i senare åldrar. Att man tydligt kunde se en progression; dels i ålder, svårighetsgrad men även hur man kunde vrida och vända på frågeställningarna på ett för mig "nytt" sätt.

Progressionen blev tydlig.”