Olika baser

Att räkna i olika baser


Del 1


Att räkna i andra baser ger oss en fördjupad förståelse för vårt positionssystem.

Att lära oss räkna i andra baser kan hjälpa oss att känna på hur det känns när yngre elever försöker lära sig positions systemet och vilka svårigheter som kan dyka upp när momentet introduceras för eleverna.

Under kvällen presenterar vi ett färdig lektionspaket med förslag på material som kan användas för att undervisa kring talsystem i olika baser.

Ni deltar aktivt i workshops och får prova på det konkreta arbetet med olika baser.

Vi riktar oss till lärare från åk 4 till kurs1 på gymnasiet.

Röster från deltagare:


”Som alltid kul att få ha fokus på sitt undervisningsämne. Det var utmanande tankemässigt och gav en hel del funderingar och inspiration till att skapa nya lektionsupplägg. Bra tempo.”


”Bra upplägg med olika moment. Trevligt med paus då man kan prata med andra. Tror att det finns ett stort behov av att få nya inputs och dessutom är det gratis.”


”Lagom blandning av testa själv och direkt koppling till arbetet i skolan.”


”Bra att få grepp om upplägg och känslan för hur ni arbetar med området. Både i fråga om uppgifter men också att konkret få "göra". Det var bra att ni pratade lektionsplanering.”


”Tydlig och väl förberedd presentation. Många, bra uppgifter som kom i en logisk ordning. Bra att få ta hem tomma uppgifter. Superbra med laborativt arbetssätt. Lätt att få hjälp vid frågor. Bra med paus, frukt och juice!”

Del 2


Vi bygger vidare på det vi lärde oss i Olika baser del 1. Den här gången lägger fokus på de fyra räknesätt, beräkningar med decimaler och omvandlingar mellan baserna 2, 8 och 16.

Vi rekommenderar att man gått del 1 för att få ut så mycket som möjligt av del 2, men du som inte gått del 1 kan också ha nytta av workshopen

Vi riktar oss till lärare från åk 6 till kurs1 på gymnasiet.


Röster från deltagare:


”Jättebra fortsättning på förra tillfället. Många genomgångar och toppen med ett färdigt kit kopunderlag att ta med hem.”


”Bra att träffa andra lärare och höra hur ni arbetar med baser.”


”Kul, lärorik, lärde mig många nya saker, bra att svårighetsgraden ökade. ”


”Man får in inblick ett moment som inte är så vanligt att arbeta med, kul med resonemanget med komprimering i datorer i bas 2, 4 och 16. ”


”Det var otroligt roligt att själv få arbeta praktiskt och bra med allt konkret material vi hade. Jag lärde mig massor.”