Grafernas abcd

Grafernas abcdUnder workshopen presenterar vi materialet Grafernas abcd som är en steg-för-steg guide om hur funktioner ritas, förflyttas, speglas, reflekteras, stretchas eller komprimeras.


Grafernas abcd består av en teoribok och en arbetsbok. Materialet i böckerna är indelat i 15 pass. Varje pass består av teori, exempel, övningar, lösningsförslag och facit.


Vi har använt Grafernas abcd med gymnasieelever och med högstadieelever som behöver extra utmaningar.


Materialet lämpar sig för såväl självstudier som för arbete tillsammans med elever.

Beställ böckerna och arbeta med materialet på egen hand.


Fyll i din beställning här.

Röster från deltagare:

”Inspirerande, intressant och högt tempo!”

”Mycket innehållsrikt och lärorikt. Kul att se något ur ett annat perspektiv. Nu kan jag se på grafen och tolka den på ett nytt sätt.”

”Roligt, intressant och värdefullt bra med färdigt material till eleverna. ”