Problemlösning

En av de viktigaste förmågorna i matematik är att kunna lösa problem. Att skapa och stödja kommunikation om matematik i klassen är en viktig del i undervisningen för att nå framgång inom problemlösning. Låt eleverna angripa ett matematiskt problem på olika sätt och ge dem sedan en möjlighet att presentera sin lösning. Genom att diskutera de olika lösningarna får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt. Detta ger upphov till nya insikter.   Beställ boken här!

En lektion om problemlösning med bråk


åk 6


Filmen är framtagen inom Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för lärare och förskollärare som undervisar eller arbetar med matematik.

Elever i sjuan om sin problemlösningsundervisning


Skolverket


Elever i nian om sin

problemlösningsundervisning