Media

Media och utmärkelser


     


        Gleerups matematikstipendium 2010


        Ingvar Lindqvistpris 2000


        Årets Kemilärare


        Guldäpplet 2017


”Med stort engagemang kombinerar hon klok pedagogik med nya idéer, där tekniken hjälper eleverna att utveckla sitt kunnande i matematik.”

SvD chatt


Chatt om matematikAllt fler niondeklassare i Sverige blir underkända på nationella provet i matematik. Varför är det så och hur ska trenden vändas? SvD:s läsare ställde frågor till prisbelönte matematikläraren Cecilia Christiansen.

NCM


Nytänkande lärare utvecklar undervisningen med digitala verktyg

 

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlsson skola i Stockholm utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt genomgripande arbete med att utveckla och fördjupa både elevers och lärarkollegors förmågor och kompetens kring programmering, i alla ämnen och för alla åldrar.

Radio


Lärarrummet


Porträtt av lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa.https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/reportage/framgangsrik-modell-gor-matten-tydlig