Interaktiva tavlor

Interaktiva tavlor i matematikundervisning


”En bra lärare utan tavla håller mycket bra lektioner, en dålig lärare med tavla håller dåliga lektioner… men en bra lärare med tavla håller mycket bra och attraktiva lektioner”

Denna rapport redovisar bakgrunden till införandet av digitala klassrum och Smartboards på Carlssons Skola i Stockholm. Den lyfter också fram resultaten från enkäter och intervjuer genomförda med elever och lärare om problem och möjligheter vid Smartboardanvändning samt om och hur lärarna använde Smartboard på ett pedagogiskt genomtänkt sätt för att stimulera eleverna i deras lärande.


Utan utbildning blir tavlorna bara en jippopryl 

"Om man inte kan tekniken så bra att man helt och hållet kan koncentrera sig på syftet med lektionen är risken stor att man fastnar i tekniken och glömmer didaktiken. Men kan man det blir interaktiva skrivtavlor ett bra verktyg bland andra."

Lärarens sju steg in i digitala skrivtavlornas värld