Hej Ruby!

Hej Ruby!Syftet med föreläsningen är att du ska få bekanta dig med boken och webbmaterialet som hör till Hej Ruby!

Hej Ruby! är en bok i programmering för låg- och mellanstadiet.


Innehåll:

  • Boken Hej Ruby!
  • Hur kan man undervisa i programmering på lågstadiet?
  • Vilka programmerings ord är viktiga att kunna?
  • Verktygslådan i Hej Ruby!.
  • Övningsuppgifter i Hej Ruby!
  • Du tillverkar din egen ”Hej Ruby! planering” som du tar med till din skola efter avslutad workshop.
  • Tips på appar.

Röster från deltagare:


”Jag inser nu att det finns en struktur för att lära sig programmering och att det inte känns övermäktigt. Jag känner mig inspirerad att prova detta med barnen!”


”Jag vill veta mer om digitalt tänkande. Viktigt att all personal hänger med i utvecklingen!”


” Boken om Ruby verkar vara lätt att arbeta med och säkert kommer att uppskattas av barnen!”


”Jag inser att jag nog faktiskt gillar programmering. Flera av orden i ordlistan!”


”Jag har lärt mig att kodning inte behöver vara så komplicerat som det låter. Jag har lärt mig många olika kreativa uppgifter som jag kan använda med mina elever!”